Jak wygląda wstępne szkolenie BHP?

Szkolenie wstępne BHP to nic innego jak instruktaż ogólny i stanowiskowy, które, zgodnie z prawem, pracodawca ma obowiązek zapewnić nowo zatrudnionym pracownikom. Jest to niezbędny, aby mogli prawidłowo i z zachowaniem bezpieczeństwa oraz higieny pracy realizować powierzone im zadania. Na czym dokładnie polega wstępne szkolenie BHP, kiedy należy je przeprowadzić i jak ono wygląda?

Czym jest szkolenie wstępne BHP?

Wstępne szkolenie z bezpieczeństwa i higieny pracy to zbiór przepisów oraz zasad, jakich należy przestrzegać w danym miejscu czy na danym stanowisku pracy. Służy ono temu, aby dbać o higienę pracy, przeciwdziałać chorobom zawodowym i zapobiegać ewentualnym wypadkom w miejscu pracy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien je przejść każdy nowy pracownik, praktykant lub uczeń szkoły zawodowej przed dopuszczeniem go do pracy.

Wstępne szkolenie BHP a instruktaż ogólny

Instruktaż ogólny BHP, czyli szkolenie wstępne ogólne, to forma bezpośrednio przeprowadzonego szkolenia. Służy poznaniu i dokładnemu wyjaśnieniu praw i obowiązków pracodawcy oraz pracowników, a także zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących na terenie zakładu pracy. Dodatkowo podczas instruktażu ogólnego pracownicy zapoznają się z przepisami zawartymi w kodeksie pracy, przepisami przeciwpożarowymi oraz procedurami obejmującymi pierwszą pomoc w razie wypadku. Wstępne szkolenie BHP w formie instruktażu nie powinno trwać krócej niż 3 godziny lekcyjne oraz być udokumentowane w specjalnie do tego przygotowanym rejestrze. Przeszkolony pracownik otrzymuje stosowne zaświadczenie, tzw. kartę szkolenia wstępnego, które pracodawca dołącza do jego akt osobowych.

Wstępne szkolenie BHP a instruktaż stanowiskowy

Instruktaż stanowiskowy jest już bardziej szczegółowy, ponieważ obejmuje zasady pracy obowiązujące na konkretnym stanowisku. Nowo zatrudniony pracownik odbywa rozmowę wstępną z instruktorem, a następnie przedstawia mu się stanowisko pracy oraz objaśnia czynności i zadania, jakie będzie na danym stanowisku wykonywał. Na koniec pracownik ma za zadanie te czynności zaprezentować pod nadzorem instruktora, który oceni sposób, w jaki je wykonuje. Dodatkowo pracownik zaznajamia się z ryzykiem zawodowym, metodami bezpiecznego wykonywania pracy oraz zagrożeniami związanymi z wykonywaniem zadań na danym stanowisku. Szkolenie to, w zależności od objętego przez pracownika stanowiska oraz indywidualnych potrzeb, zazwyczaj trwa od 2 do 8 godzin lekcyjnych minimum. Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem praktycznym z wykonywanych czynności i pracy, ocenianych przez instruktora, którego pomyślne przejście przez pracownika równoznaczne jest z dopuszczeniem go do pracy.

Jak długo ważne jest szkolenie wstępne BHP i kto może je przeprowadzić?

W zależności od pełnionej funkcji w danym zakładzie pracy, wstępne szkolenie BHP jest ważne maksymalnie 6 lub 12 miesięcy. Później konieczne jest jego ponowienie przez przeprowadzenie szkolenia okresowego. Szkolenie może przeprowadzić pracodawca, jeżeli tylko posiada niezbędne kwalifikacje w zakresie BHP. Najczęściej jednak przeprowadzenie wstępnego szkolenia BHP powierza się zewnętrznym jednostkom organizacyjnym, takim jak m.in. Inka BHP. Dzięki temu pracodawca ma gwarancję, że cała niezbędna wiedza zostanie skutecznie przekazana, a pracownik należycie przygotowany do pracy na wskazanym stanowisku.

Poprzedni artykułNajem, a prawo podatkowe – ile mieszkań można wynajmować bez działalności gospodarczej?
Następny artykułWiatroszczelna kurtka – na co zwrócić uwagę przy zakupie?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj